3. Biblické vedení církve | 2018

Jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje to, zda církev (místní sbor) žije k Boží slávě, je její vedení. Tedy kdo a jakým způsobem ji vede. Písmo je v této otázce velmi jasné a ukazuje nám, kdo může vést církev, jak ji má sytit a pečovat o ni, aby stále rostla ve svatosti a byla náležitě připravena na setkání se svým Pánem, Ježíšem Kristem, který za ni zaplatil svou vlastní krví. Napříč kázáním uvidíme, že vedení církve je důležitým tématem nejen pro starší, ale i pro všechny ostatní členy církve, kteří tak mohou lépe porozumět tomu, co by měli očekávat od svých starších, pastýřů.