Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2023

Jedině vírou! Sola fide!

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční v sobotu 25. března 2023 v konferenčním sále hotelu Krystal v Praze 6.  

 

Přihlásit se můžete do 20. března 2023 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

 

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 


Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Thomase Schreinera - Jedině vírou. 

 

Místo konference

 

Konferenční sál hotelu Krystal, José Martího 2/407, Praha 6. Z hlavního nádraží ČD se na místo dostanete tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka), zastávka u hotelu se jmenuje Nad Džbánem. Je možné jet metrem A na zastávku Nádraží Veleslavín a potom jednu zastávku tramvají (č. 20, 26). Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle hotelu nebo v ulicích kolem. Modré zóny jsou placené pouze od pondělí do pátku, v sobotu je parkování zdarma.

 

Mapa: https://mapy.cz/s/2oj3Z

 

Oběd

Naobědvat je možné v hotelu, kde je k dispozici hotelová restaurace. Obědové menu je za 150,- Kč (v přihlášce označte zájem o oběd). Na recepci je možné zakoupit obložené bagety. Cca 10 minut pěšky od hotelu je McDonald’s a 10 minut autem je obchodní centrum Šestka.

 

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. 

 

Program konference:

Jedině vírou! Sola fide!

830-920
Registrace  
930-945 Zahájení  
945-1030 Zákon nebo víra? Jak jsme spaseni? (Římanům 4) Jan Suchý (Biblické společenství křesťanů Ústí nad LabemPoutníkova četba)
 1030-1100 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1100-1145 Praktický život z víry – posvěcování (Římanům 8)  Radek Kolařík (Křesťané Kuřim)
1145-1345
přestávka na oběd a na diskuzi  
1345-1430
Z víry vychází skutky – Pavlova víra nebo Jakubovy skutky?   Roman Klusák (Evangelikální baptisté Lovosice, Reformace.cz)
1430-1500 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1500-1545 Spasení z víry ukazuje na Boží velikost (Titovi 3)  Milan Bulák (Křesťané Jílové, Reformace.cz, Poutníkova četba)
1545-1600 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1600-1630 Panelová diskuze k tématu konference  
1630
Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Zákon nebo víra? Jak jsme spaseni? (Římanům 4) - Jan Suchý (zpět k programu)

Zápas o porozumění Bohem ustanovenému způsobu spasení vrcholil v době Reformace. Protože jsme však stále stejní hříšníci, jako ti co nás již předešli, jde také o náš zápas. Co obsahuje naše zpráva pro svět? Jak moc dobrý život lidé musí žít, aby získali přízeň u Boha? A která pravidla je potřeba dodržovat? Anebo odkryl Bůh lidem nějaké tajemství?

Jan Suchý

Starší církve Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda zapsaného spolku Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti ve věku 10-21 let.   

 

Praktický život z víry - posvěcování (Římanům 8) – Radek Kolařík (zpět k programu)

V osmé kapitole listu Římanům nám apoštol Pavel nám ukazuje  několik klíčových pravd křesťanského života. Za prvé, křesťané jsou nezaslouženě ospravedlněni v momentě spasení, a proto pro ně již není žádné odsouzení. Za druhé, až je Bůh převede na věčnost, také je oslaví a učiní dokonalými. Za třetí, od okamžiku ospravedlnění do okamžiku oslavení je křesťanovou povinností růst z Boží síly v posvěcení. Dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Jinak řečeno, pro Boží slávu a pro křesťanovo dobro musí více a více odkládat hřích a více a více oblékat spravedlnost. V kázání uslyšíme, co to pro nás prakticky znamená v každodenním životě a jak nás Bůh k těmto věcem uschopňuje.

 

Radek Kolařík

Radek Kolařík je z Boží milosti ospravedlněný hříšník, manžel, otec a zakládající kazatel sboru Křesťané Kuřim. Pán Bůh jemu a jeho ženě Lauře požehnal devíti dětmi. Z šesti se raduje již nyní a z třech dalších se budou radovat na věčnosti.

 

Z víry vychází skutky - Pavlova víra nebo Jakubovy skutky? - Roman Klusák (zpět k programu)

Spasení jsme pouze milostí skrze víru, k čemu jsou tedy skutky? Jsou skutky k našemu spasení nezbytné? Jdou skutky a víra navzájem proti sobě? Je pravda, co říkal Martin Luther, že Jakub je slaměná epištola? Na tyto a další otázky chceme společně hledat odpověď v Písmu. Víra i skutky mají v našem spasení svou roli. Písmo nám ukazuje, že víra je mrtvá bez skutků. A skutky bez víry se Pánu Bohu zalíbit nemůžeme. Jak žít jako věřící v tomto pnutí? 

 

Roman Klusák

Roman byl Pánem zachráněn pouhou milostí v roce 2000, když mu bylo 13 let. Nyní je kazatelem sboru Evangelikálních baptistů Lovosice. V roce 2009 dokončil studia na Biblickém semináři v Pelhřimově a následně pokračoval ve studiu evangelikální teologie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, kde v roce 2016 získal titul Magistra Theologie. V současné době studuje M.Div program na EBTC v Německu. Je ženatý s manželkou Míšou, se kterou mají z Boží milosti (zatím) tři děti, Samuela a Ester a (to se uvidí).

 

Spasení z víry ukazuje na Boží velikost (Titovi 3)  - Milan Bulák (zpět k programu)

Člověk je bez Boha ztracený, je v otroctví hříchu. Přesto si lidé často mylně myslí, že se mohou nějakým dobrým rozhodnutím či nějakým dobrým skutkem zachránit před Bohem a získat Jeho přízeň. Neberou v potaz zničující moc hříchu ani jeho vliv na naše životy. Písmo ale zcela jasně ukazuje, kdo stojí za naší spásou a komu patří veškerá sláva. Všechna sláva patří Bohu! Je to On, kdo zachraňuje člověka. Jenom On může ospravedlnit hříšníka a usmířit ho se sebou samým. 

 

Milan Bulák

Kazatel a starší sboru Evangelikální baptisté Jílové, kde zahájil z Boží milosti službu v roce 2012, po dokončení studií na teologické škole. Je také zapojen do služby v Poutníkově četbě a ve Spolku Reformace.cz a dále v Českém biblickém institutu. S manželkou Alinou vychovává dva syny.