Autor Externí odkaz Poznámka Typ obsahu

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

Jaroslav Kernal Reformace

Jen když se zvěstuje Kristus! (Fp 1,12–18)

Jan Suchý Článek ZOD

Můžeme důvěřovat Evangeliím? II.

Štěpán Rucki Článek ZOD

Pokračující dílo Kristovo

Timothy Cross Článek ZOD

Jak vzkříšení mění vše

Adrian Warnock Článek ZOD

Pán Ježíš Kristus

Jan Suchý Článek ZOD

Kristovo pozvání

Arthur W. Pink Reformace

Kristova ochota pomáhat

Arthur W. Pink Reformace

Ježíš Kristus navždy změnil svět

Peter Hammond Článek ZOD

Dokonalý Zachránce hříšníků

Karel Trnka Článek ZOD

Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kristovo přátelství

Arthur W. Pink Reformace

Dokonalý Zachránce hříšníků

Karel Trnka Článek ZOD

Zaslíbení vládce (Gn 49,10)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kristova prolitá krev

Peter Hammond Článek ZOD

Kristovo panování

Arthur W. Pink Reformace

Spasitelství Krista

Arthur W. Pink Reformace

Kristus ve Starém zákoně

Thomas Schreiner Článek ZOD

Ježíš ve Starém zákoně II.

Rick Phillips Článek ZOD

O kříži před křížem (Ž 22,1–32)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kristovo vykoupení

Arthur W. Pink Reformace

Vycházející z výsosti

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Ježíš ve Starém zákoně (1)

Rick Phillips Článek ZOD

Vánoční zamyšlení

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17–18)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Velikonoční úvodník

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kristovo ukřižování

Arthur W. Pink Reformace

Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (L 2,1–20)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Narození Krále (Mt 1,18-25)

Charles Haddon Spurgeon Článek ZOD

Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway

Tim Convey (video) Video

Kristovo zavržení

Arthur W. Pink Reformace

Kristovo poddanství

Arthur Pink Reformace

Padesát důvodů, proč Ježíš přišel zemřít

John Piper Článek ZOD

Dokonale vítězíme!

Jan Suchý Článek ZOD

Stačil kříž pro všechny?

Jim Ellis Článek ZOD

Vezmu vás k sobě

John MacDuff Článek teologie

Kristovo bytí

Arthur Pink Reformace

4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017

Daniel Adamovský (video) Video

3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017

Ján Šichula (video) Video

1. Výlučnost Krista ve všem, co jest | 2017

Jan Suchý (video) Video

Věřme v Ježíšovo neposkvrněné početí! (Lk 1,26-38)

Petr Kulík Reformace

Kristovo lidství

Arthur Pink Reformace

Pastýř Izraele (Mi 5,1.3)

Jaroslav Kernal Reformace

Kristova blahosklonnost

Arthur Pink Reformace

Kristova záře

Arthur Pink Reformace

Kněz, jakého jsme potřebovali (Žd 5,1-10)

Steven Cole Reformace

Kristova plnost

Arthur Pink Reformace

Dokonalý Beránek!

Pavel Borovanský Reformace

Odmítejte zákonictví, držte se Krista (Ko 2,16-19)

Steven Cole Článek ZOD

Avšak Kristus vstal z mrtvých

Alois Adlof Reformace

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Jaroslav Kernal Reformace

Prázdný hrob (Mt 28,1-7)

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Jaroslav Kernal Reformace

5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016

Jaroslav Kernal (video) Video

4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení | 2016

Marcus Denny (video) Video

3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016

Radek Kolařík (video) Video

2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016

Jan Suchý (video) Video

1. Důležitost učení o Trojici | 2016

Pavel Steiger (video) Video

Víš, o čem je kříž?

Tim Conway (video) Video

Narození z panny

Jaroslav Kernal Reformace

Ošklivost Vánoc

Pavel Steiger Reformace

Ježíš – král pravdy (J 18,33-38)

Steven Cole Článek ZOD

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Paul Washer (video) Video

Pět omylů, které plynou z vynechání Krista

John Hendryx Reformace

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti (J 3,13-15)

Arthur Pink Reformace

Věříš v pravého Krista?

Tim Conway (video) Video

Abychom vydrželi, uvažujme o Ježíši (Žd 3,1-6)

Steven Cole Reformace

Svědectví o Kristu (J 3,11-12)

Arthur Pink Reformace

Proč se Ježíš stal člověkem (Žd 2,16-18)

Steven Cole Reformace

Ježíš, náš bratr a Spasitel (Žd 2,11-15)

Steven Cole Reformace

Proč je dobře, že Ježíš zemřel (Žd 2,10)

Steven Cole Reformace

Jistě to byl syn Boží (Mk 15,37-39)

Alois Adlof Reformace

Jaký je teologický a praktický význam Kristova vzkříšení?

Tom Hicks Článek ZOD

Hořící srdce a otevřené oči za­jistí Velikonoční požehnání

Albert Warren Clark Reformace

Vzkříšení Krista

Jaroslav Kernal Reformace

Synovo prvenství (Žd 1,2b-3)

Steven Cole Reformace

Ukřižovaný Kristus

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Jak vypadal Pán Ježíš?

Peter Hammond Článek ZOD

Cele Bůh, cele člověk

Arthur Pink Článek ZOD

Ježíš, který rozděluje (J 7,40-52)

Steven Cole Článek ZOD

Zdrcující vznešenost coby prostředek posilnění (Iz 6)

Jerod Gilcher Článek ZOD

Bůh zná každého jménem

Alois Adlof Reformace

První, nejdůležitější, hlavní a základní věci v křesťanství!

John Charles Ryle Reformace

U kříže Ježíšova (J 19,25)

Alois Adlof Reformace

Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení

Justin Peters (video) Video

Tam Ho ukřižovali

Alois Adlof Reformace

Co psal Mojžíš o Kristu?

Štěpán Rucki Článek ZOD

Obětování Izáka (Gn 22,1-24)

Jaroslav Kernal Reformace

Ale vstalť z mrtvých Kristus! (1K 15,20)

Alois Adlof Reformace

Poznáte je po ovoci…

Jaroslav Kernal Reformace

Jistota spasení - 1J 2,18-19 (28)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - 1J 1-2 I. (25)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 12 (24)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 6 I. (21)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19)

Don Carson (mp3) audio

Syn Boží - J 5,16-30 I. (5)

Don Carson (mp3) audio

Úvod - J 1,1-18 I. (1)

Don Carson (mp3) audio

Pravé světlo přišlo do světa – J 1,9-14

Jaroslav Kernal Reformace

03 Bez Adama není Krista

Peter Vajda (video) Video

Nové tělo vzkříšeného Krista

Stanislav Kaczmarczyk Reformace

Potěšení od vzkříšeného Pána (Lk 24,17)

Alois Adlof Reformace

Kdo je v Kristu...

Jaroslav Kernal Reformace

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23

Jaroslav Kernal Reformace

Jeho úřad, neboli úkol (17)

Alois Adlof Článek teologie

Dvojí stav (16)

Alois Adlof Článek teologie

Ježíš Kristus (15)

Alois Adlof Článek teologie

Ježíš a Moudrost v knize Přísloví

Pavel Steiger Článek ZOD

Chléb z nebe

Stan Evers Článek ZOD

Oslavení: Připodobněni Kristu kvůli nadřazenosti Krista (Ř 8,28-30)

John Piper Článek teologie

Jaké má Bůh potěšení ve svém Synu (Mt 17,5)

John Piper Link

Vyvýšenost Krista v evangelizaci - Ko 4,2-6

Pavel Steiger Článek ZOD

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard (video) Video

Velikonoce - Vzkříšení PJK (2)

Pavel Steiger Článek teologie

Velikonoce - Vzkříšení PJK (1)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíšovo panenské početí (4)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíšovo panenské početí (3)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíšovo panenské početí (2)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíšovo panenské početí (1)

Pavel Steiger Článek teologie

Novozákonní Ježíš v SZ

Pavel Steiger Článek teologie

Deset důvovů proč věřit, že Kristus vstal z mrtvých

Biblická knihovna Článek ZOD

1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus Denny (mp3) audio

1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus Denny (video) Video

Kdo je ten právě narozený král? - Iz 9,1-6

Jaroslav Kernal Článek teologie

Židovství Ježíše Krista

Marta Pešková Článek ZOD

Vědečtí prognostici a tesař Ježíš

Stanislav Kaczmarczyk Článek ZOD

Lepší kněz pro vyšší smlouvu

Steven Cole Článek ZOD

Učení o Kristu - Kristova osoba

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristova osoba

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo Božství

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo vtělení

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo ponížení

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo vyvýšení

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Požehnání pro věřící

Richard C. Gamble (mp3) audio

Proroctví o Kristově narození

Daniel Spratek Článek ZOD

Ukřižování a teorie mdloby

Charles Colson Článek ZOD

Za koho Ježíš zemřel

Don McKinney Článek ZOD

Kristus ukřižovaný, naše chlouba

John Piper Článek ZOD

Aby intelektuálové poznali Krista

Steven Cole Článek ZOD

Je morálnost dostačující?

J. D. Jess Článek ZOD

Velikonoční zamyšlení

Pavel Steiger Článek ZOD

Kdo je Ježíš?

Ken Ham Článek ZOD

Ježíš Kristus (16)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (15)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (14)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (13)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (12)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (11)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (10)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (9)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (8)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (7)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (6)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (5)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (4)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (3)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (2)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (1)

Pavel Steiger Článek teologie

Byl Ježíš chybující?

Steiger Pavel Článek ZOD