Autor Externí odkaz Poznámka Typ obsahu

Oslava Boha

Milan Bulák Článek ZOD

Bůh budící bázeň! Žalm 130

Pavel Borovanský Článek ZOD

Děs ze Svatého

Martin Luther Článek ZOD

V knize Přísloví se zjevují Boží vlastnosti

Jim Newheiser Článek ZOD

Boží vlastnost, o které se jen málo mluví

Jon Nielson Článek ZOD

Bůh je všechno

Puritáni Článek ZOD

Jen když se zvěstuje Kristus! (Fp 1,12–18)

Jan Suchý Článek ZOD

10 klíčových veršů o Boží svrchovanosti

redakce Článek ZOD

Jak oslavím Boha

Todd Friel Článek ZOD

Můžeme důvěřovat Evangeliím? II.

Štěpán Rucki Článek ZOD

Pokračující dílo Kristovo

Timothy Cross Článek ZOD

Námitky proti vytrvalosti svatých

Pavel Steiger Článek ZOD

Úvodní slovo

C. H. Spurgeon Článek ZOD

Prázdný hrob

Paul Tripp Článek ZOD

Všechno se změnilo

D. A. Carson Článek ZOD

Jak vzkříšení mění vše

Adrian Warnock Článek ZOD

Proč potřebujeme milost

Pavel Steiger Článek ZOD

Pán Ježíš Kristus

Jan Suchý Článek ZOD

Čtyři stálé důvody Boha chválit

Daniel Adamovský Článek ZOD

Zjevení milosti (Tt 2,11)

Jaroslav Kernal Reformace

Boží milost

Arthur W. Pink Reformace

Charakter milosti (Tt 2,11)

Jaroslav Kernal Reformace

Kristova ochota pomáhat

Arthur W. Pink Reformace

Ježíš Kristus navždy změnil svět

Peter Hammond Článek ZOD

Dokonalý Zachránce hříšníků

Karel Trnka Článek ZOD

Osm věcí, které by nás měl koronavirus naučit

Mark Oden Reformace

Boží trpělivost

Arthur W. Pink Reformace

Koronavirus – otázky a odpovědi

Miguel Núñez Článek teologie

Měli by se křesťané obávat koronaviru?

Todd Wagner Článek teologie

Kristovo přátelství

Arthur W. Pink Reformace

05 Boží láska v životě křesťana

Jan Suchý (mp3) audio

04 Boží láska k církvi a v církvi

Zdeněk Karásek (mp3) audio

03 Jak se projevuje Boží láska k lidem

Pavel Steiger (mp3) audio

02 Boží láska zjevená v Kristu

Radek Kolařík (mp3) audio

01 Bůh je láska

Jaroslav Kernal (mp3) audio

Boží dobrota

Arthur W. Pink Reformace

Mohu ve svém životě CÍTIT NEDOSTATEK Boží lásky?

Pavel Steiger Článek ZOD

Kristova prolitá krev

Peter Hammond Článek ZOD

Boží milosrdenství

Arthur W. Pink Reformace

Spasitelství Krista

Arthur W. Pink Reformace

Ježíš ve Starém zákoně II.

Rick Phillips Článek ZOD

O kříži před křížem (Ž 22,1–32)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kristovo vykoupení

Arthur W. Pink Reformace

5. Praktické důsledky milosti | 2019

Daniel Adamovský (mp3) audio

4. Vyvolení z milosti | 2019

Aleš Novotný (mp3) audio

3. Zákon & milost | 2019

Jaroslav Kernal (mp3) audio

2. Proč potřebujeme milost | 2019

Pavel Steiger (mp3) audio

1. Co je to milost? | 2019

Marcus Denny (mp3) audio

Boží moc

Arthur W. Pink Reformace

Vycházející z výsosti

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Ježíš ve Starém zákoně (1)

Rick Phillips Článek ZOD

Vánoční zamyšlení

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Lék ničivější než nemoc

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Mocné působení Ducha - láska mezi věřícími (Ef 3,17-18)

Aleš Novotný (video) Video

Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (L 2,1–20)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway

Tim Convey (video) Video

Boží neměnnost

John MacDuff Reformace

Jsme Boží loutky?

Pavel Steiger Článek ZOD

Středem Božího milosrdenství je Kristus

Jan Amos Komenský Článek ZOD

Boží svrchovanost a lidská vůle

Arthur W. Pink Reformace

Kristovo zavržení

Arthur W. Pink Reformace

Kristovo poddanství

Arthur Pink Reformace

Co je to láska? Emoce? Postoj? A jak se projevuje?

Karel Trnka Článek ZOD

Zaslíbení syna (Gn 18,1-15)

Jaroslav Kernal Reformace

Boží svrchovanost

Arthur Pink Reformace

Boží sláva

John MacDuff Reformace

Dokonale vítězíme!

Jan Suchý Článek ZOD

Stačil kříž pro všechny?

Jim Ellis Článek ZOD

Vezmu vás k sobě

John MacDuff Článek teologie

Kristovo bytí

Arthur Pink Reformace

4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017

Daniel Adamovský (video) Video

3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017

Ján Šichula (video) Video

1. Výlučnost Krista ve všem, co jest | 2017

Jan Suchý (video) Video

Dílo Boží trojice v oslavení

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Dvě úskalí symbolu

Radovan Hynek Článek ZOD

Přikázání Nové smlouvy

Ian Hamilton Článek ZOD

Boží nadvláda

Arthur Pink Reformace

Hospodinův hlas (Ž 29,1-11)

Jaroslav Kernal Reformace

Kristovo lidství

Arthur Pink Reformace

Boží vědění

Arthur Pink Reformace

Dílo Boží trojice v posvěcení

Marcus Denny Článek ZOD

Boží úmysly

Arthur Pink Reformace

Kristova záře

Arthur Pink Reformace

Uctívání I.

Peter Smith Reformace

Boží ojedinělost

Arthur Pink Reformace

Není jiné evangelium!

Jan Prorok Článek ZOD

Magna charta spasení (Ef 2,8-10)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Hlína v rukou hrnčíře

John Dick Článek ZOD

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Gn 28,13)

Jaroslav Kernal Reformace

Kněz, jakého jsme potřebovali (Žd 5,1-10)

Steven Cole Reformace

Kristova plnost

Arthur Pink Reformace

... z veliké lásky, jíž si nás zamiloval (Ef 2,4)

Jaroslav Kernal Reformace

Dokonalý Beránek!

Pavel Borovanský Reformace

Proč je učení o Trojici tak důležité?

Pavel Steiger Článek ZOD

Odmítejte zákonictví, držte se Krista (Ko 2,16-19)

Steven Cole Článek ZOD

Hřích, který nebude odpuštěn?

Radovan Hynek Článek ZOD

Zoufalý stav přirozeného člověka (Ef 2,1)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

6. Panelová diskuze | 2016

redakce (video) Video

5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016

Jaroslav Kernal (video) Video

4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení | 2016

Marcus Denny (video) Video

3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016

Radek Kolařík (video) Video

2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016

Jan Suchý (video) Video

1. Důležitost učení o Trojici | 2016

Pavel Steiger (video) Video

1. Důležitost učení o Trojici | 2016

Pavel Steiger (mp3) audio

Narození z panny

Jaroslav Kernal Reformace

Potěšení v Trojici

Michael Reeves Článek ZOD

Ježíš – král pravdy (J 18,33-38)

Steven Cole Článek ZOD

V Něm máme vykoupení (Ef 1,7)

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Pět omylů, které plynou z vynechání Krista

John Hendryx Reformace

Věříš v pravého Krista?

Tim Conway (video) Video

Abychom vydrželi, uvažujme o Ježíši (Žd 3,1-6)

Steven Cole Reformace

Svědectví o Kristu (J 3,11-12)

Arthur Pink Reformace

Ježíš, náš bratr a Spasitel (Žd 2,11-15)

Steven Cole Reformace

Malý bůh velkého Člověka

Jaroslav Kernal Reformace

Jaký je teologický a praktický význam Kristova vzkříšení?

Tom Hicks Článek ZOD

Vzkříšení Krista

Jaroslav Kernal Reformace

Synovo prvenství (Žd 1,2b-3)

Steven Cole Reformace

Nejvíce nenáviděná Boží vlastnost

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Naděje pro všechny, kteří selhali

Steven Cole Článek ZOD

Člověk není Bůh – Proč je to důležité?

Pavel Steiger Článek ZOD

Zná Bůh budoucnost?

Štěpán Rucki Článek ZOD

Proč klademe důraz na Boží svrchovanost?

Klára Steigerová Článek ZOD

Ukřižovaný Kristus

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Nezměrná láska (J 3,16)

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Cele Bůh, cele člověk

Arthur Pink Článek ZOD

Ježíš, který rozděluje (J 7,40-52)

Steven Cole Článek ZOD

Zdrcující vznešenost coby prostředek posilnění (Iz 6)

Jerod Gilcher Článek ZOD

Smlouvy - David (28)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Ozeáš - otec a syn II. (27)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Ozeáš - otec a syn I. (26)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - vyvolení (25)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Izrael na Sínaji II. (24)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Izrael na Sínaji I. (23)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Abraham II. (22)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Abraham I. (21)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - Noe II. (20)

Hector Morrison (mp3) audio

Smlouvy - úvod a Noe I. (19)

Hector Morrison (mp3) audio

Stvoření - naslouchání Božímu hlasu I. (16)

Hector Morrison (mp3) audio

Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení

Justin Peters (video) Video

Výzva k duchovnímu rozlišování 2 - Pokřivené projevy

Justin Peters (video) Video

Jezero a řeka (J 3,16)

Alexander MacLaren Článek ZOD

Boží předzvědění

Arthur Pink Článek ZOD

Užitek učení o vyvolení – Ef 1,4

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Úvahy o vytrvalosti I.

Meinolf Mellwig Článek ZOD

U holiče

internet Článek ZOD

Problematika cessationismu (Tom Pennington)

Tom Pennington Reformace

Obětování Izáka (Gn 22,1-24)

Jaroslav Kernal Reformace

Poznáte je po ovoci…

Jaroslav Kernal Reformace

Jistota spasení - 1J 2,18-19 (28)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - 1J 1-2 I. (25)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 12 (24)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 6 I. (21)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20)

Don Carson (mp3) audio

Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19)

Don Carson (mp3) audio

Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16)

Don Carson (mp3) audio

Duch v Janových spisech - J 14-16 II. (15)

Don Carson (mp3) audio

Duch v Janových spisech - J 14-16 I. (14)

Don Carson (mp3) audio

Duch v Janových spisech - J 7,37-39 (13)

Don Carson (mp3) audio

Syn Boží - J 5,16-30 I. (5)

Don Carson (mp3) audio

Úvod - J 1,1-18 I. (1)

Don Carson (mp3) audio

Hledání Boží slávy

Dennis McBride Reformace

Kdo vytáhl řepu?

Jaroslav Kernal Reformace

6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014

Jaroslav Kernal (mp3) audio

6. Boží dobrota & lidská zkaženost | 2014

Jaroslav Kernal (video) Video

5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014

Radek Kolařík (mp3) audio

5. Boží svrchovanost & lidská omezenost | 2014

Radek Kolařík (video) Video

4. Boží spravedlnost & lidská nespravedlnost | 2014

Ján Šichula (mp3) audio

4. Boží spravedlnost & lidská nespravedlnost | 2014

Ján Šichula (video) Video

3. Boží svatost & lidská hříšnost | 2014

Jerry Farnik (mp3) audio

3. Boží svatost & lidská hříšnost | 2014

Jerry Farnik (video) Video

2. Boží svébytnost & lidská závislost | 2014

Štěpán Rucki (mp3) audio

2. Boží svébytnost & lidská závislost | 2014

Štěpán Rucki (video) Video

1. Člověk není Bůh - Proč je to důležité? | 2014

Pavel Steiger (video) Video

1. Člověk není Bůh. Proč je to důležité? | 2014

Pavel Steiger (mp3) audio

Pravé světlo přišlo do světa – J 1,9-14

Jaroslav Kernal Reformace

Žádná inteligence není dovolena

kreacionismuscz (video) Video

Evoluce vs. Bůh

Ray Comfort (video) Video

Cizí oheň – John MacArthur

Mike Riccardi Reformace

Trojice v díle spásy

Philip H. Eveson Článek ZOD

Lapsa... Co?

Pavel Steiger Článek ZOD

Boží láska v tom, že dal svého Syna za člověka

Charles Simeon Článek ZOD

Boha nemůžeme vidět

Marian M. Schoolland Článek ZOD

Co je společenství s Bohem?

Gary Benfold Reformace

Slavný Bůh

Jaroslav Kernal Reformace

03 Bez Adama není Krista

Peter Vajda (video) Video

Trojice a uctívání

David C. Meredith Reformace

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka I.

Jaroslav Kernal Reformace

Kéž jsem uchráněn před takovou láskou!

John Charles Ryle Reformace

Uctívání Trojice

Paul Mallard Reformace

Reformace č. 15

redakce Reformace

Nové tělo vzkříšeného Krista

Stanislav Kaczmarczyk Reformace

Úžasná a nezbytná

Eryl Davies Reformace

Boží svébytnost

Arthur Pink Reformace

Kdo je v Kristu...

Jaroslav Kernal Reformace

Život na hlubině - Lk 5,1-11

Jaroslav Kernal Reformace

Jako když kape kohoutek

Scott Oliphint Článek ZOD

Porozumění zkouškám (Jk 1,16-18)

Steven Cole Reformace

Posvěcení – Působení Ducha svatého III. (21)

Alois Adlof Článek teologie

Působení Ducha svatého II. (20)

Alois Adlof Článek teologie

Působení Ducha svatého (19)

Alois Adlof Článek teologie

Duch svatý (18)

Alois Adlof Článek teologie

Dvojí stav (16)

Alois Adlof Článek teologie

Ježíš Kristus (15)

Alois Adlof Článek teologie

Proč je Bůh oslavován především výkladovým kázáním?

John Piper Článek ZOD

Ordo Salutis a život křesťana

Ludvík Tvrdý Článek ZOD

Staré dobré evangelium

Radovan Hynek Článek ZOD

Proč dobrý Bůh připouští utrpení?

www.rbc.org Článek teologie

Koná Bůh kvůli sobě, nebo kvůli nám?

John Piper Link

Jaké má Bůh potěšení ve svém Synu (Mt 17,5)

John Piper Link

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů (Iz 6,1-8)

John Piper Link

Komu patří sláva?

Michal Klus Článek ZOD

Vyvýšenost Krista v evangelizaci - Ko 4,2-6

Pavel Steiger Článek ZOD

Boží řízení a zachování (8)

Alois Adlof Článek teologie

Uložení rady Boží (6)

Alois Adlof Článek teologie

Svatá Trojice (5)

Alois Adlof Článek teologie

Bůh (4)

Alois Adlof Článek teologie

Prameny poznání Božího (2)

Alois Adlof Článek teologie

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard (video) Video

Věří Bůh v ateisty?

John Blanchard (video) Video

Co je to věčný život?

Werner Gitt Článek teologie

Jeho hvězda

Pavel Steiger Článek teologie

Sláva

Marek Berndt Článek teologie

Svrchovanost - shrnutí (1-12)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (12)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (11)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (10)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (9)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (8)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (7)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (6)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (5)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (4)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (3)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (2)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost (1)

Pavel Steiger Článek teologie

Svrchovanost Boha

Pavel Bartoš Článek teologie

Proč musíme o Bohu smýšlet správně

Alden Wilson Tozer Článek ZOD

Kalvinismus, nebo arminianismus?

Greg Gibson Článek ZOD

Deset důvovů proč věřit, že Kristus vstal z mrtvých

Biblická knihovna Článek ZOD

Kung-fu panda a děti Boží

Marcus Denny Článek ZOD

Předem poznán, předem určen, připodobněn Kristu (Ř 8,28-30)

John Piper Link

Zanícení pro Boží svrchovanost - část 2.

John Piper Link

Zanícení pro Boží svrchovanost - část 1.

John Piper Link

1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus Denny (mp3) audio

1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus Denny (video) Video

Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva

Pavel Steiger Článek ZOD

Jeho dobrota

Geoff Volker Článek ZOD

Kdo je ten právě narozený král? - Iz 9,1-6

Jaroslav Kernal Článek teologie

Nutnost Boha I. - kosmologický důvod

Pavel Steiger Článek teologie

4. Sola Gratia - Pouze z milosti | 2011

Jaroslav Kernal (video) Video

4. Sola Gratia - Pouze z milosti | 2011

Jaroslav Kernal (mp3) audio

2. Soli Deo Gloria - Jedině Bohu buď sláva | 2011

Pavel Steiger (video) Video

V pokorné bázni a naději

Andrew Murray Článek ZOD

Židovství Ježíše Krista

Marta Pešková Článek ZOD

Božství Pána Ježíše Krista

Václav Lamr Článek ZOD

Jaký je rozdíl mezi modalismem a trinitarismem?

Shepperd's Fellowship Článek ZOD

Boží desatero

John G. Reisinger Článek ZOD

To je dobré

Ronald Rushing Článek ZOD

Úplné odpuštění hříchu

Steven Cole Článek ZOD

Soud nebo spasení?

Steven Cole Článek ZOD

Vědečtí prognostici a tesař Ježíš

Stanislav Kaczmarczyk Článek ZOD

Arius a Nikájský koncil (6)

Donald Fortson (mp3) audio

Jak přemýšlet o zvláštní Boží prozřetelnosti

Poutníkova četba Článek ZOD

Učení o trojici (5)

Frank A. James III (mp3) audio

Lepší kněz pro vyšší smlouvu

Steven Cole Článek ZOD

Biblická theodicie

Garry W. Crampton Článek ZOD

Uctívají monoteisté stejného Boha?

Pavel Steiger Článek ZOD

Pavlova náprava mluvení v jazycích

Pavel Steiger Článek ZOD

Dar jazyků

Tomáš Novotný Článek ZOD

Učení o Bohu - Bůh a zjevení ve Starém zákoně

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Bohu v historických a prorockých knihách

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Bohu - Boží skutky a bytí ve SZ

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Bohu a o Písmu - Bůh a Boží slovo

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristova osoba

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristova osoba

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo Božství

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo vtělení

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo ponížení

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Kristovo vyvýšení

Richard C. Gamble (mp3) audio

Učení o Kristu - Požehnání pro věřící

Richard C. Gamble (mp3) audio

Proroctví o Kristově narození

Daniel Spratek Článek ZOD

Koho se bát?

redakce Článek ZOD

Ukřižování a teorie mdloby

Charles Colson Článek ZOD

Teologický heretik

Pavel Steiger Článek ZOD

Soli Pavel Steiger

redakce Článek ZOD

Za koho Ježíš zemřel

Don McKinney Článek ZOD

Neduživé ovce

Pavel a Klára Steigerovi Článek ZOD

Kristus ukřižovaný, naše chlouba

John Piper Článek ZOD

Aby intelektuálové poznali Krista

Steven Cole Článek ZOD

Je morálnost dostačující?

J. D. Jess Článek ZOD

Velikonoční zamyšlení

Pavel Steiger Článek ZOD

Kdo je Ježíš?

Ken Ham Článek ZOD

Křest ohněm

Pavel Steiger Článek ZOD

Křesťanský romantismus

Pavel Steiger Článek ZOD

Evangelizace

redakce Článek ZOD

V Božím sevření

Oswald Chambers Článek ZOD

Ježíš Kristus (16)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (15)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (14)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (13)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (12)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (11)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (10)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (9)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (8)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (7)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (6)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (5)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (4)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (3)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (2)

Pavel Steiger Článek teologie

Ježíš Kristus (1)

Pavel Steiger Článek teologie

Trojjedinost - Závěr (6)

Pavel Steiger Článek teologie

Trojjedinost - Světlo (5)

Pavel Steiger Článek teologie

Trojjedinost - Hmota a světlo (4)

Pavel Steiger Článek teologie

Trojjedinost - Prostor a čas (3)

Pavel Steiger Článek teologie

Trojjedinost - Člověk (2)

Pavel Steiger Článek teologie

Trojjedinost - Úvod (1)

Pavel Steiger Článek teologie

Je Bůh sentimentální?

Chris Hand Článek ZOD

Svrchovanost Boha

Pavel Bartoš Článek ZOD

Byl Ježíš chybující?

Steiger Pavel Článek ZOD