Je dobré kázat tématicky?

Je dobré kázat tématicky? Pokud ano, tak do jaké míry?