4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení | 2016

Proč bychom měli studovat předmět, který je tak podrobný a specifický jako práce Boží trojice v posvěcení? Mohlo by to znít jako klišé, kdybychom řekli, že pouze na několik málo předmětů by se měla pozornost církve upínat více než na tento. Vždyť Otcův hlavní cíl v posvěcení je oslavit sám sebe tím, že nás připodobňuje k obrazu svého Syna skrze přebývání Ducha Svatého v nás. Ale už to samo o sobě ukazuje na naši potřebu studovat tyto veliké pravdy.