Jak jsme hospodařili v roce 2023

Milí čtenáři Zápasu o duši a webových stránek www.Reformace.cz,

dovolte, abychom vám poděkovali za vaši vytrvalou modlitební i praktickou podporu vydávání časopisu Zápas o duši, která v minulém roce pomohla celé službě Spolku Reformace.cz pokračovat v činnosti. Všem, kteří v loňském roce finančně přispěli, zasíláme jako poděkování knihu autora Erolla Hulse Adoniram Judson a povolání k misii.

Již začátkem letošního roku jsme se s mnohými z Vás mohli opět společně setkat a povzbudit se u Božího slova na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby. Čtyři bratři nám posloužili výkladem Božího slova a odkrývali před našima duchovníma očima nádheru Kristovy slávy, jak nám ji Pán zjevuje v Písmu. Jestli jste byli povzbuzeni k lásce k Pánu, věrnému následování Ježíše a službě lidem, jestli vás Pán skrze tuto konferenci vede k posvěcení, pak jistě splnila svůj účel. Mohli jsme zakusit něco z nebeské atmosféry v kruhu svatých, kteří uctívají Pána.

Každý účastník obdržel zdarma také knihu A. W. Pinka Střípky poznání Krista, pokračování oblíbeného titulu Střípky poznání Boha. Kéž je kniha k užitku celé církvi!

Časopis Zápas o duši je po celou dobu šířen bezplatně a toho se chceme i nadále držet. Naším přáním je, aby byl dostupný pro každého, kdo má o něj zájem, bez ohledu na to, zda by si jeho čtenář mohl dovolit časopis kupovat či nikoliv. Posláním časopisu je poskytovat biblické vyučování širokému okruhu zájemců, podpořit evangelizaci a povzbuzovat k věrnému následování Pána. Ale stejně jako cokoliv jiného, i tento časopis něco stojí. V níže uvedené tabulce se můžete podívat na naše příjmy a výdaje v loňském roce.

Příspěvky od čtenářů za loňský rok klesly o 240 000,- Kč a náklady stouply o 75 000,- Kč. Snažíme se proto hledat úspory v naší činnosti. Konferenci připravujeme jako „nízkonákladovou“. Jsme vděční za pomoc všech dobrovolníků. Zároveň je jasné, že ceny služeb, které využíváme (tisk, distribuce atd.), významně rostou. Věříme, že dokud Pán bude chtít, aby časopis sloužil, bude také naklánět srdce čtenářů ke štědrosti. Proto mnozí mohou nechávat časopis například v čekárně u lékaře, na nádraží, ve vlaku nebo ho rozdávají známým či lidem na ulici.

Upozornění na aktuální i archivní články Zodu můžete najít také na facebookových stránkách https://www.facebook.com/zapasodusi.cz.

Pokorně Vás prosíme o modlitební podporu této služby. Vaše ohlasy jsou pro nás velkým povzbuzením do dalších dní, dá-li Pán.

Kéž jemu vzejde sláva ze všeho, co společně děláme a kým jsme v Kristu Ježíši!

Příjmy 2023  Dary (v Kč)  Výdaje 2023 (v Kč)  
Domácí                      428 118.00 Kč Tisk časopisu           105 452.00 Kč
    Distribuce ČR           128 000.00 Kč
    Distribuce SR             59 157.00 Kč
Slovensko                        44 316.00 Kč Redakční práce a účetnictví           144 100.00 Kč
    Práce redaktora           131 000.00 Kč
    Překlady, sazba a korektury             60 048.00 Kč
    Další výdaje (kancelář,            111 296.00 Kč
    poplatky, dary… )  
    Konference - pronájem sálu             28 200.00 Kč
    Propagace sociální sítě             15 500.00 Kč
HCJB                      135 912.00 Kč Další tiskoviny           101 811.00 Kč
CELKEM                      608 346.00 Kč       884 564.00 Kč