4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017

Pán Ježíš Kristus je Bůh vtělený v lidském těle. Žil v dokonalé poslušnosti pod Božím zákonem a nikdy jej neporušil. Proto může být naším Spasitelem, když přinesl dokonalou oběť na kříži a čelil Božímu hněvu za naše hříchy. Pán Ježíš je dostatečný nejen ve spáse, ale také jako vzor pro lidský život. Máme-li žít životy, které oslaví a nezarmoutí svatého Boha, musí být svaté. Lidské vzory selhávají, proto se nechtějme připodobňovat k padlému člověku, ale k Tomu dokonalému. 

Nenalezneme dokonalejší cíl, ke kterému směřovat naše lidství, než Ježíše Krista. Jak definujeme Krista jako vzor lidství a jakým způsobem máme následovat Kristovo lidství, to se dozvíme v kázání Dorůstání do plnosti Kristova lidství.