5. Vyvýšenost Krista v rodině (Ko 3,18-4,1) | 2012

Zdeněk KarásekMezilidské vztahy se přes vyspělost společnosti a obrovský rozmach komunikačních médií dostávají do stále větších problémů. Dochází k rozpadu tradiční rodiny, manželé nejsou schopni řešit své problémy a rozvodovost strašidelně narůstá. Rodičům se nedaří úspěšně vychovat děti. Také vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou často narušené. Proč je moderní společnost v těch nejužších vztazích v manželství, v rodině a na pracovišti tak nemocná? Kde se stala chyba? Proč se přes masivní podporu psychologů nedaří nalézt účinné řešení? Odpověď na tyto otázky a klíč k nápravě mezilidských vztahů lze spolehlivě nalézt v Božím slově. Svým příspěvkem přednášející poukáže na moudrost Boží, která je základem pro nápravu mezilidských vztahů. Biblický vzor pro život v rodině a na pracovišti má odrážet lásku Boží a oslavit jméno Pána Ježíše Krista.