Prohlašujeme, že osoba a dílo Ježíše Krista je hlavním poselstvím celé Bible. Popíráme správnost každé metody výkladu Písma, která odmítá nebo zastírá kristocentrické zaměření Písma. (Chicagské prohlášení o biblické hermeneutice, článek III)

Hermeneutika je nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, právních a filosofických. (Wikipedie)