Autor Poznámka Typ obsahu

3 důvody, proč neděle není křesťanská sobota

Stephen Wellum Článek ZOD

Dějiny dogmatu - úvod (1)

Donald Fortson (mp3) audio

Apoštolští otcové a apologetové (2)

Donald Fortson (mp3) audio

Křest, Večeře Páně a pronásledování (3)

Donald Fortson (mp3) audio

Rané heretické skupiny (4)

Donald Fortson (mp3) audio

Otázka autority (5)

Donald Fortson (mp3) audio

Arius a Nikájský koncil (6)

Donald Fortson (mp3) audio

Koncil v Konstantinopoli (7)

Donald Fortson (mp3) audio

Role Marie (8)

Donald Fortson (mp3) audio

Augustin a Pelagius (9)

Donald Fortson (mp3) audio

Augustin a donatisté (10)

Donald Fortson (mp3) audio

Byzantská teologie, mnišství (11)

Donald Fortson (mp3) audio

Byzantská teologie - 2. část (12)

Donald Fortson (mp3) audio

Papežství (13)

Donald Fortson (mp3) audio

Středověká teologie - 1. část (14)

Donald Fortson (mp3) audio

Středověká teologie - 2. část (15)

Donald Fortson (mp3) audio

Pozadí reformace, Martin Luther - 1. část (16)

Donald Fortson (mp3) audio

Martin Luther - 2. část (17)

Donald Fortson (mp3) audio

Martin Luther - 3. část, Ulrich Zwingli (18)

Donald Fortson (mp3) audio

Anabaptisté (19)

Donald Fortson (mp3) audio

Reformace v Anglii, Jan Kalvín - 1. část (20)

Donald Fortson (mp3) audio

Jan Kalvín - 2. část (21)

Donald Fortson (mp3) audio

Jan Kalvín - 3. část (22)

Donald Fortson (mp3) audio

Tridentský koncil (23)

Donald Fortson (mp3) audio

Puritáni a baptisté (24)

Donald Fortson (mp3) audio

Pietismus, Phillipp Jacob Spener, John Wesley (25)

Donald Fortson (mp3) audio

John Wesley - 2. část, Osvícenství - 1. část (26)

Donald Fortson (mp3) audio

Osvícenství - 2. část, Friedrich Schleiermacher (27)

Donald Fortson (mp3) audio

Klasický liberalismus (28)

Donald Fortson (mp3) audio

Neoortodoxie a evangelikalismus (29)

Donald Fortson (mp3) audio

Teologie ve 20. století (30)

Donald Fortson (mp3) audio