5. Spasení vede k šíření evangelia (1Te 1,8) | 2013

 Nahrávka kázání ze Zimní konference 2013.