3. Boží svatost & lidská hříšnost | 2014

Otázka Boží svatosti a lidské hříšnosti je velice aktuální téma, protože se Boží lid snadno odchyluje od Boží zjevené vůle. Dnes křesťané kladou důraz na štěstí a spokojenost ne na osobní svatost a proměňovaný život. Skutečnost je, že se Boží svatost vyskytuje všude v Bibli a zdůrazňuje Jeho naprostou nelibost vůči hříchu. Tato přednáška se bude zabývat pravdou, že je Boží svatost v mnoha způsobech vyvrcholením Božího bytí a co tato pravda znamená pro nás. Vzhledem k tomu, že Bůh je svatý, jak teď máme žít? Apoštol Petr píše: „ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.  Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý‘ (1. Petrův 1,15-16).“