Autor Externí odkaz Poznámka Typ obsahu

Křesťanovo jedinečné vystrojení ke službě! 1K 2,3

Pavel Borovanský Článek ZOD

Kritika kazatele

Lewis Allen Článek ZOD

POVZBUZENÍ PRO RODIČE V NAŠÍ SEXUÁLNĚ ZMATENÉ KULTUŘE

Carl R. Trueman Článek ZOD

Co mohou rodiče dělat?

Sharon Jamesová Článek ZOD

Dopis mým sousedům

Julie Petrecká Článek ZOD

Evangelizace, která ctí Boha

Andy Banton Článek ZOD

Jen když se zvěstuje Kristus! (Fp 1,12–18)

Jan Suchý Článek ZOD

9. ročník Biblické konference

ČBI Článek ZOD

Proměňující milost v manželství (manželka) III.

Jim Newheiser Článek ZOD

Jak mě mí rodiče učili milovat církev

Ricky Alcantar Článek ZOD

Láska k církvi a láska v církvi

Zdeněk Karásek Článek ZOD

Je váš sbor doktrinálně zdravý?

Bryan Elliff Článek ZOD

Cíl naší touhy

Charles Haddon Spurgeon Článek ZOD

Jak vést své srdce ke správnému postoji k penězům

Capitol Hill Baptist Church Článek ZOD

Je mírnost slabostí?

Aaron Menikoff Článek ZOD

Proč a jak sloužit v církvi

Peter Smith Článek ZOD

Hlavní důvod, proč mládež opouští církev

Stephen Kneale Článek ZOD

Pomalé zabíjení společného zpěvu

Mike Raiter Článek ZOD

Ekonomie zítřka: Zadlužení a úspory

Capitol Hill Baptist Church Článek ZOD

Jak se pozná zdravá církev? Je věrná Božímu slovu!

Karel Trnka Článek ZOD

Co je to novozákonní církev?

Jan Suchý Článek ZOD

… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Stálá reformace církve (2Pa 34)

Daniel Adamovský (video) Video

Církvím v Galacii (Ga 1,1-2)

Jaroslav Kernal Článek teologie

Zkažený systém (5)

David Gay Článek ZOD

Pracovní shromáždění sboru

Clifford Pond Článek ZOD

Jak se liší církev a sekta?

Daniel Adamovský Článek ZOD

Zkažený systém (4)

David Gay Článek ZOD

Otázky ze Zimní konference 2018

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Úloha církve ve světě

Pavel Steiger Článek ZOD

5. Založení nového sboru | 2018

Jaroslav Kernal (mp3) audio

5. Založení nového sboru | 2018

Jaroslav Kernal (video) Video

4. Co to znamená být součástí církve | 2018

Daniel Adamovský (mp3) audio

4. Co to znamená být součástí církve | 2018

Daniel Adamovský (video) Video

3. Biblické vedení církve | 2018

Aleš Novotný (mp3) audio

3. Biblické vedení církve | 2018

Aleš Novotný (video) Video

2. Úloha církve ve světě | 2018

Pavel Steiger (mp3) audio

2. Úloha církve ve světě | 2018

Pavel Steiger (video) Video

1. Co je to církev | 2018

Jan Suchý (mp3) audio

1. Co je novozákonní církev? | 2018

Jan Suchý (video) Video

Otázky a odpovědi k tématu dávání

Capitol Hill Baptist Church Článek ZOD

Zkažený systém (2)

David Gay Článek ZOD

Podoba církve zítřka

Peter Hammond Článek ZOD

Je nyní římskokatolická církev oddaná učení „Sola gratia“, „jedině milostí“?

Leonardo De Chirico Článek ZOD

Potřebujeme novou reformaci?

Michael Horton Článek ZOD

Církev, jak má být

Charles Haddon Spurgeon Reformace

Zkažený systém (1)

David Gay Článek ZOD

Zdravé vedení církve

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Proč se vyhnout sborům, které nepraktikují církevní kázeň

Eric Davis Článek ZOD

Svatyně jako evangelizační místa. Skutečně jimi jsou?

Leonarde De Chirico Článek ZOD

Mýtus vlivu

W. Robert Godfrey Reformace

5. Kristovo místo v církvi | 2017

Jaroslav Kernal (mp3) audio

5. Kristovo místo v církvi | 2017

Jaroslav Kernal (video) Video

Non solus Christus - lež, která se šíří mezi evangelikály

Jiří Král Článek ZOD

Užívání titulů

David Gay Článek ZOD

Rada pro nového staršího

Garrett Kell Článek ZOD

Po Lundu: Zbylo ještě něco z protestantské reformace?

Leonardo De Chirico Reformace

Ticho kolem oddělení

Paul Washer Článek ZOD

Znaky živé církve I. (Sk 2,36-47)

Jaroslav Kernal Reformace

Přehodnocení reformace

Cameron Buettel, Jeremiah Johnson Reformace

Povzbuzování a usvědčování (Tt 1,9) III.

Jaroslav Kernal Reformace

Zdravé učení (Tt 1,9) II.

Jaroslav Kernal Reformace

Současné chvály ale přivádějí lidi k Ježíši! Nebo ne...?

Jonathan Aigner Článek ZOD

Proč musí být věrná služba kontrakulturní

John MacArthur Článek ZOD

Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) - závěr a aplikace

Jaroslav Kernal Reformace

Laskavý pastýř (Tt 1,7-8) III.

Jaroslav Kernal Reformace

Desatero pokušení pastora

Jason A. Van Bemmel Reformace

Služba znamená válku

Jeff Robinson Reformace

Laskavý pastýř II. (Tt 1,7-8)

Jaroslav Kernal Reformace

Evangelizace bez výzvy k příchodu dopředu

Aaron Menikoff Reformace

Laskavý pastýř I. (Tt 1,7-8)

Jaroslav Kernal Reformace

Dostatečnost Písma v evangelizaci

Jaroslav Kernal Reformace

Milující starší (Tt 1,6)

Jaroslav Kernal Reformace

Dopis - Církev reformovaná a stále se reformující

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Kam směřuje ekumena s římskokatolickou církví?

Jiří Král Článek ZOD

Reformace místního sboru

Ken Jones Článek ZOD

Jak se pozná dobrý farář od špatného? (Mal 2,1-9)

Petr Kulík Článek ZOD

Neznalost podstaty církve

Paul Washer Článek ZOD

Sola Scriptura a církev

Jan Suchý Článek ZOD

Nepořádná církev (Tt 1,5)

Jaroslav Kernal Reformace

Co ještě zbývá? (Tt 1,5)

Jaroslav Kernal Reformace

3. Sola Scriptura & církev | 2015

Jan Suchý (video) Video

Ochrana sboru v jednom kroku

Tim Challies Reformace

Nebezpečné kompromisy - úvaha nad životem Renaty Francouzské

Simonetta Carr Reformace

SRC a katolické „subsistit“

Josef Potoček Reformace

Nepořádná církev (Tt 1,5) 1.

Jaroslav Kernal Reformace

Jak svést evangelikály k ekumeně s římskokatolickou církví.

Jiří Král Článek ZOD

Boží hledání a záchranná služba (Jk 5,19-20)

Steven Cole Reformace

Týraní pastoři (5)

Todd Pruitt Reformace

Čtyři jednoduché kroky jak zničit sbor

Tim Challies Reformace

Charismatické podvrhy (Nathan Busenitz)

Nathan Busenitz Reformace

Deset věcí, které byste měli vědět o starších církve

Jeramie Rinne Reformace

Římskokatolický ekumenismus: Nechť italští evangelikálové promluví

Leonardo De Chirico Článek ZOD

Jaká by měla být dokonalost církve podle toho, jak ji Pán Bůh zaopatřil

Jan Amos Komenský Článek ZOD

Týraní pastoři (3)

Todd Pruitt Reformace

Rozhovor se Stevem Lawsonem

redakce (video) Video

Týraní pastoři (2)

Todd Pruitt Reformace

Co je nezávislý místní sbor?

Jaroslav Kernal Reformace

První, nejdůležitější, hlavní a základní věci v křesťanství!

John Charles Ryle Reformace

Ekumena mezi protestanty a katolíky – nejde to!

Jiří Král Článek ZOD

Týraní pastoři (1)

Todd Pruitt Reformace

Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení

Justin Peters (video) Video

Výzva k duchovnímu rozlišování 2 - Pokřivené projevy

Justin Peters (video) Video

Šest důvodů proč být věrným členem místního sboru

Paul Tautges Reformace

Inspirace pro církev, která zve kazatele

Dane Ortlund Reformace

Problematika cessationismu (Tom Pennington)

Tom Pennington Reformace

Pastor teologem

Tom Ascol Reformace

Praví uctívači - J 4,1-42 I. (11)

Don Carson (mp3) audio

Cizí oheň (Zkoumání duchů) – John MacArthur

Mike Riccardi Reformace

Deset odlišností biblického poradenství

Paul Tautges Reformace

Skutečná láska vychází pouze z pravdy Božího evangelia

Daniel Adamovský Článek ZOD

Skandál polovičatých členů sboru

Kevin DeYoung Reformace

O příčinách nejednoty v církvi

Jan Amos Komenský Reformace

Společné uctívání

Jaroslav Kernal Reformace

Zápas o duši nebo psychologie?

Veronika Vršovská Článek ZOD

Trojice a uctívání

David C. Meredith Reformace

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka I.

Jaroslav Kernal Reformace

Sola Scriptura – Jedině Písmo

Jerry Farnik Článek ZOD

Jak a podle jakého pravidla má být církev napravována

Jan Amos Komenský Článek ZOD

Kdo je v Kristu...

Jaroslav Kernal Reformace

Monoteistický ekumenismus

Klára Steigerová Článek ZOD

Co by pastoři neměli říkat svým ženám

R. Scott Clark Článek ZOD

Je růst církve "přirozený"?

Štěpán Rucki mp3 Reformace

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Jan Amos Komenský Článek teologie

6. Spasení vede k proměně života a učení (1Te 1,9-10) | 2013

Peter Vajda (mp3) audio

1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013

Jaroslav Kernal (mp3) audio

Spis o úzké cestě křesťanům náležející I.

Řehoř Krajčí Reformace

4. Spasení je přijímáno v evangeliu (1Te 1,6–7) | 2013

Lance Roberts (video) Video

1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1–2) | 2013

Jaroslav Kernal (video) Video

Jak zůstat věrný

Jaroslav Mervart Článek ZOD

Je růst církve „přirozený“?

Štěpán Rucki Článek ZOD

Proč má být rodina ve sboru pohromadě?

redakce Článek ZOD

Co říká křesťan svou účastí na Aliančním týdnu modliteb?

Hana a Mark Bladesovi Reformace

Je psychologie 67. knihou Bible?

Matt Waymeyer Reformace

Církev (25)

Alois Adlof Článek teologie

Večeře Páně (24)

Alois Adlof Článek teologie

Ecclesiasticus Rex

Richard Ganz (mp3) Reformace

Zlaté tele evangelikálů

Conrad Pomeroy Reformace

Křest svatý (23)

Alois Adlof Článek teologie

Svátosti (22)

Alois Adlof Článek teologie

Úzká cesta

Paul Washer (video) Video

Biblické poradenství a psychologie

John MacArthur (mp3) Reformace

Pokušení - jak s ním bojovat (Jk 1,13-15)

Steven Cole Reformace

Ecclesiasticus Rex

Richard Ganz Článek ZOD

Proč dobrý Bůh připouští utrpení?

www.rbc.org Článek teologie

Římskokatolické způsoby myšlení pronikající do evangelikalismu

Richard Bennett Reformace

Vyvýšenost Krista v evangelizaci - Ko 4,2-6

Pavel Steiger Článek ZOD

Výzva delegátům Světové luterské federace

redakce Článek ZOD

Znaky pravého bojovníka víry

Peter Masters Článek ZOD

Nedoceněná moc správného pochopení učení o obrácení v pastoraci

Jonathan Leeman Článek ZOD

Dr. Martyn Lloyd-Jones o evangelizační výzvě

Martyn Lloyd-Jones Článek ZOD

Znaky živé církve

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Jak přimět neaktivní členy sboru k tomu, aby se více zapojovali?

John Blanchard, Todd Dick (video) Video

Jaké místo mají v evangelizaci scénky a další zábavné prvky?

John Blanchard, Todd Dick (video) Video

Biblické poradenství a psychologie?

John Blanchard, Todd Dick (video) Video

Nezávislé sbory, denominace a ekumena?

John Blanchard, Todd Dick (video) Video

Dostatečnost Písma v evangelizaci a zakládání sborů

Jaroslav Kernal (video) Video

Dostatečnost Písma při výcviku vedoucích a pastorů

Alois Klepáček (video) Video

Dostatečnost Písma v poradenství

Todd Dick (video) Video

Biblické poradenství a psychologie

John MacArthur Článek ZOD

Zanícení pro Boží svrchovanost - část 2.

John Piper Link

3. Vyvýšenost Krista v životě sboru (Ko 3,12-15) | 2012

Ján Šichula (mp3) audio

3. Vyvýšenost Krista v životě sboru (Ko 3,12-15) | 2012

Ján Šichula (video) Video

Využití peněz v církvi

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Jak by měli křesťané dávat?

Mark Barnes Článek ZOD

Duch svatý a kázání

Pavel Škrobák Článek ZOD

3. Sola Scriptura - Jedině Písmo | 2011

Jerry Farnik (video) Video

1. Pět reformačních 'Solas' jako základ evangelikalismu | 2011

Štěpán Rucki (video) Video

Biblické poradenství trpícím

Jaroslav Kernal Článek ZOD

Jak překonat překážky při vydávání svědectví o Bohu

Petr Papež Článek ZOD

Zpráva o svobodě náboženského vyznání v ČR

redakce Článek ZOD

Přehled kontroverzních míst v dokumentu Charta Oecumenica

granosalis Článek ZOD

Proč jsem nepodepsal Chartu Oecumenicu?

Stanislav Piętak Článek ZOD

Je církev naplněním starozákonního Izraele?

Pavel Steiger Článek ZOD

Proč a jak slavíme Večeři Páně (1 K 11,17-34)

John Piper Link

Církev jako výkladní skříň

Pavel Hošek Článek ZOD

Obecenství nebo párty?

Nancy Twigg Článek ZOD

Církev je jako letadlo

Klára Steigerová Článek ZOD

Povinnosti a vzájemná odpovědnost Kristova těla

Jon Zens, Cliff Bjork Článek ZOD

Církev - vyvolená, svolaná, povolaná

Daniel Heczko Článek ZOD

Křest, Večeře Páně a pronásledování (3)

Donald Fortson (mp3) audio

Každý věřící je služebník

Geoff Volker Článek ZOD

Biblické staršovství - úvod (1)

Rick Bourque (mp3) audio

Ustanovení starších (2)

Rick Bourque (mp3) audio

1 Timoteovi 3 - 1. část (3)

Rick Bourque (mp3) audio

1 Timoteovi 3 - 2. část (4)

Rick Bourque (mp3) audio

1 Timoteovi 3 - 3. část (5)

Rick Bourque (mp3) audio

1 Timoteovi 3 - 4. část (6)

Rick Bourque (mp3) audio

1 Petrův 5,1-2 (7)

Rick Bourque (mp3) audio

1 Petrův 5,3-5 (8)

Rick Bourque (mp3) audio

Starší v knize Skutků (9)

Rick Bourque (mp3) audio

Schopen učit - Tt 1,9 (10)

Rick Bourque (mp3) audio

Ženy jako starší (11)

Rick Bourque (mp3) audio

Skutky 20 - diskuze (12)

Rick Bourque (mp3) audio

Výběr starších (13)

Rick Bourque (mp3) audio

Výchova starších (14)

Rick Bourque (mp3) audio

Tisícileté království

Pavel Steiger Článek ZOD

Nové poslání

Klára Steigerová Článek ZOD

Nedostatek pastorů

Religion Today Článek ZOD

Sedem istých znakov skutočného obrátenia

Peter Masters Článek ZOD

Biblické vzdělávání dospělých v církvi

Jiří Chodura Článek ZOD

Lhostejné kněžstvo, nebo královské kněžstvo?

Pat Cocking Článek ZOD

Děti a kázání

Iain H. Murray Článek ZOD

Kam kráčí církev?

Stanislav Kaczmarczyk Článek ZOD

Ekklesia

John G. Reisinger Článek ZOD

Proč je církev slabá?

James Montgomery Boice Článek ZOD

Poloprázdný krám

Pavel Hojka Článek ZOD

Evangelizační metodika

M. Skořepa Článek ZOD

Ekumenismus z hlediska Bible

Pavel Steiger Článek ZOD

Jak evangelizoval Ježíš? - pokračování (2)

redakce Článek ZOD