Proč nečteš svou Bibli?

Žít jako vyznávající křesťan a přitom nezůstávat v Božím slově, je jako snažit se jet krajinou a nedržet na cestě. Nedokážeš to. Je to jako říkat, že ve skutečnosti nemáš o Boha zájem. Žel, lidé, kteří nemají o Boha zájem, skončí v pekle.

Musíš mít svůj příděl Bible. Pokud ho nemůžeš získávat svýma očima, můžeš ho přijímat ušima. A pokud nemůžeš použít ani uši, musíš používat prsty (pomocí Braillova písma). A pokud nemůžeš ani to, ale chceš, Bůh to ví a rozumí tomu. A je to také Bůh, kdo ti může v každé situaci pomoct. Ale neříkej, že ho miluješ, když se vůbec nestaráš o to, co říká.

Jednou jsem četl příběh muže, který přežil výbuch, který ho oslepil. Zkoušel číst pomocí Braillova písma, ale nervy v jeho prstech nefungovaly správně. Náhodou se dotkl Braillova písma svým jazykem a zjistil, že může číst takto. V době, kdy byla tato zpráva napsána, přečetl už několikrát Bibli svým jazykem. Na co se chceš vymluvit ty?

„Nemám čas.“

Všichni rádi poukazujeme na to, jak jsme zaneprázdnění, protože to nám dává pocit důležitosti. Pokud si povzdechneme a řekneme, že máme opravdu hodně práce, lidé kolem nás si budou myslet, že jsme důležití. Pokud ale tvrdíme, že jsme příliš zaneprázdněni Bohem, lžeme.

Ve skutečnosti se nám vždycky podaří udělat to, co udělat chceme. Mám pravdu, protože každý den se potřebuješ najíst a také každý den jíš. A protože naslouchání Stvořiteli vesmíru je důležitější než fyzický pokrm, nepochybně můžeš Boží slovo zahrnout do svého života. Pokud ty nyní nezačleníš Boha svého života, Bůh tě později začlení do pekla. Způsob, jakým využíváš svůj čas, říká mnoho o tom, co je pro tebe opravdu důležité. Nebe není pro lidi, kteří nemají na Boha čas.

Moje žena je hodně zaneprázdněná, ale naučila se poslouchat namluvenou Bibli. Nedávno si uvědomila, že slyšela list Římanům více než stokrát. Když pracuje svýma rukama, poslouchá. Když jde spát, poslouchá. Když se v noci probudí, poslouchá ještě víc. Než vstane, často opět poslouchá.

Přiznej si, že ve skutečnosti nejdeš do Písma, protože nechceš.

„Nerozumím tomu.“

Je frustrující číst něco, čemu nerozumíme. Kdybyste mi například každý den dávali k přečtení vědecký článek, trpěl bych. Co jednomu připadá jako plevel, může být pro druhého květinou. To je jasné.

Možná můžete zkusit používat nějaký jiný překlad Bible, kterému budete lépe rozumět. Vím, že jsou lidé, kteří tvrdí, že jenom starý překlad Bible, je ten jediný správný. Ale není ve skutečnosti smyslem Bible, abychom jí rozuměli? Starý překlad Bible byl dobrý a moderní v sedmnáctém století. Dnes jsou jiné dobré překlady. A zatímco budete čekat, než vám takový překlad přijde poštou domů, můžete ho zadarmo číst na počítači nebo v mobilní aplikaci.

Kromě toho si také musíte uvědomit, že není nikdo, kdo by rozuměl úplně všemu, co je v Bibli. Bůh se o to postaral. Myslím tím to, že Bible nikdy nezestárne, protože je napsaná takovým způsobem, že z ní můžete stále čerpat, jak rostete ve zralosti. Já čtu Bibli už padesát let, a s přibývajícími lety ji čtu se stále větším zájmem. Začněte s knihami jako je Matouš, Marek, Lukáš, Jan nebo Skutky – jsou to knihy, které vyprávějí příběh evangelia. A až je dočtete, bude pro vás mnohem snazší porozumět dalším biblickým knihám.

Jste-li křesťané, musíte mít nějakou schopnost porozumění. Ježíš řekl: „Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ (Mt 13,12).

„Je to nudné.“

Mohu jen říct, že taková slova ukazují spíš na nevěřícího člověka než na věřícího. Jestliže tvrdíš, že považuješ Krista za natolik přitažlivého, že jsi mu dal celý svůj život a celou svou budoucnost, jak můžeš říkat, že to, co je o něm a od něj, tě nudí? Takže musíš znovu na prvním místě prozkoumat, zda jsi doopravdy křesťanem! V tom ti nejlépe pomůže, když se donutíš ponořit se do Bible.

Pozoroval jsi někdy dítě u bazénu? Nejdřív si namočí palec nohy a uteče pryč. Je si jisté, že do té vody nechce. Ale s určitým povzbuzením jde, a stoupne si na první schůdek. A potom sestoupí na další. A po nějaké době je těžké donutit ho z bazénu vylézt. Podobné je to s věřícím, který se potřebuje donutit k tomu, aby vyzkoušel Boží slovo a zjistil, zda Boží slovo je to skutečně to, co miluje.

Takže začni číst svou Bibli, zpočátku třeba jen deset minut denně a odhoď všechny své výmluvy!