3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013