Pozvánka na konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2023

Milí přátelé v Kristu.

Srdečně vás zveme na letošní Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v hotelu Krystal v Praze.

Tématem konference je "Sola fide! Jedině vírou!"

Registrovaní účastníci obdrží zdarma (v počtu 1ks na rodinu) knihu Jedině vírou od Thomase Schreinera, která přináší pohled do historie a současnosti zápasu církve o porozumění způsobu, kterým Pán dává člověku spásu. Je to otázka nejvyššího významu, vždyť jde o náš život až na věčnost!

Jsme Pánu vděční, že po třech letech budeme moci být znovu účastníky jednodenní konference, která nás vždy silně budovala a poskytovala také hojnou příležitost ke společenství s těmi křesťany, se kterými se setkáváme vzácně. Prosím také za to, abyste se modlili za konferenci, za všechny kazatele i posluchače i za ty, kteří nám pomáhají konferenci připravit.

V Kristu,

Jan Suchý

 

Přihlásit se můžete do 20. března 2023 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace je od 8:30 do 9:20. 


Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet, tak se prosím, řádně přihlaste – pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Thomase Schreinera – Jedině vírou. 

Místo konference

Konferenční sál hotelu Krystal, José Martího 2/407, Praha 6. Z hlavního nádraží ČD se na místo dostanete tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka), zastávka u hotelu se jmenuje Nad Džbánem. Je možné jet metrem A na zastávku Nádraží Veleslavín a potom jednu zastávku tramvají (č. 20, 26). Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle hotelu nebo v ulicích kolem. Modré zóny jsou placené pouze od pondělí do pátku, v sobotu je parkování zdarma.

Oběd

Naobědvat se je možné v hotelu, kde je k dispozici hotelová restaurace. Obědové menu je za 150,- Kč (v přihlášce označte zájem o oběd). Na recepci je možné zakoupit obložené bagety. Cca 10 minut pěšky od hotelu je McDonald’s a 10 minut autem je obchodní centrum Šestka.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. 

Program konference:

Jedině vírou! Sola fide!

830-920

Registrace

 

930-945

Zahájení

 

945-1030

Zákon nebo víra? Jak jsme spaseni? (Římanům 4)

Jan Suchý (Biblické společenství křesťanů Ústí nad LabemPoutníkova četba)

 1030-1100

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1100-1145

Praktický život z víry – posvěcování (Římanům 8) 

Radek Kolařík (Křesťané Kuřim)

1145-1345

přestávka na oběd a na diskuzi

 

1345-1430

Z víry vychází skutky – Pavlova víra nebo Jakubovy skutky?  

Roman Klusák (Evangelikální baptisté Lovosice, Reformace.cz)

1430-1500

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1500-1545

Spasení z víry ukazuje na Boží velikost (Titovi 3) 

Milan Bulák (Křesťané Jílové, Reformace.czPoutníkova četba)

1545-1600

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1600-1630

Panelová diskuze k tématu konference

 

1630

Závěr

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

Obsah jednotlivých kázání:

Zákon nebo víra? Jak jsme spaseni? (Římanům 4) – Jan Suchý

Zápas o porozumění Bohem ustanovenému způsobu spasení vrcholil v době Reformace. Protože jsme však stále stejní hříšníci jako ti, co nás již předešli, jde také o náš zápas. Co obsahuje naše zpráva pro svět? Jak moc dobrý život lidé musí žít, aby získali přízeň u Boha? A která pravidla je potřeba dodržovat? Anebo odkryl Bůh lidem nějaké tajemství?

Jan Suchý

Starší církve Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda zapsaného spolku Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologii v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti ve věku 10-21 let.   

Praktický život z víry – posvěcování (Římanům 8) – Radek Kolařík 

V osmé kapitole listu Římanům nám apoštol Pavel ukazuje několik klíčových pravd křesťanského života. Za prvé křesťané jsou nezaslouženě ospravedlněni v momentě spasení, a proto pro ně již není žádné odsouzení. Za druhé až je Bůh převede na věčnost, také je oslaví a učiní dokonalými. Za třetí od okamžiku ospravedlnění do okamžiku oslavení je křesťanovou povinností růst z Boží síly v posvěcení. Dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Jinak řečeno, pro Boží slávu a pro křesťanovo dobro, musí více a více odkládat hřích a více a více oblékat spravedlnost. V kázání uslyšíme, co to pro nás prakticky znamená v každodenním životě a jak nás Bůh k těmto věcem uschopňuje.

Radek Kolařík

Radek Kolařík je z Boží milosti ospravedlněný hříšník, manžel, otec a zakládající kazatel sboru Křesťané Kuřim. Pán Bůh jemu a jeho ženě Lauře požehnal devíti dětmi. Z šesti se raduje již nyní a z třech dalších se budou radovat na věčnosti.

Z víry vychází skutky – Pavlova víra nebo Jakubovy skutky? – Roman Klusák

Spasení jsme pouze milostí skrze víru, k čemu jsou tedy skutky? Jsou skutky k našemu spasení nezbytné? Jdou skutky a víra navzájem proti sobě? Je pravda, co říkal Martin Luther, že Jakub je slaměná epištola? Na tyto a další otázky chceme společně hledat odpověď v Písmu. Víra i skutky mají v našem spasení svou roli. Písmo nám ukazuje, že víra je mrtvá bez skutků. A skutky bez víry se Pánu Bohu zalíbit nemůžeme. Jak žít jako věřící v tomto pnutí? 

RomanKlusák

Roman byl Pánem zachráněn pouhou milostí v roce 2000, když mu bylo 13 let. Nyní je kazatelem sboru Evangelikálních baptistů Lovosice. V roce 2009 dokončil studia na Biblickém semináři v Pelhřimově a následně pokračoval ve studiu evangelikální teologie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, kde v roce 2016 získal titul Magistra Theologie. V současné době studuje M.Div program na EBTC v Německu. Je ženatý s manželkou Míšou, se kterou mají z Boží milosti (zatím) tři děti, Samuela a Ester a (to se uvidí).

Spasení z víry ukazuje na Boží velikost (Titovi 3) – Milan Bulák

Člověk je bez Boha ztracený, je v otroctví hříchu. Přesto si lidé často mylně myslí, že se mohou nějakým dobrým rozhodnutím či nějakým dobrým skutkem zachránit před Bohem a získat Jeho přízeň. Neberou v potaz zničující moc hříchu ani jeho vliv na naše životy. Písmo ale zcela jasně ukazuje, kdo stojí za naší spásou a komu patří veškerá sláva. Všechna sláva patří Bohu! Je to On, kdo zachraňuje člověka. Jenom On může ospravedlnit hříšníka a usmířit ho se sebou samým. 

Milan Bulák

Kazatel a starší sboru Evangelikální baptisté Jílové, kde zahájil z Boží milosti službu v roce 2012, po dokončení studií na teologické škole. Je také zapojen do služby v Poutníkově četbě a ve Spolku Reformace.cz a dále v Českém biblickém institutu. S manželkou Alinou vychovává dva syny.