3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017

V celej histórii vesmíru a dokonca i za jej hranicami nájdeme len jednu bytosť, o ktorej môžeme pravdivo vyhlásiť, že to je Boh a zároveň i človek. Táto bytosť nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. 

V tomto vyučovaní sa pozrieme na obidve stránky či rozmery či prirodzenosti bytosti Pána Ježiša, aby sme mohli čím hlbšie oceniť jeho jedinečnosť, slávu, veľkosť, atribúty a obzvlášť jeho úlohu v spasení hriešneho človeka. 

Ozrejmime si ako Boží Syn nadobudol mimo času a priestoru cez akt večného splodenia božskú prirodzenosť z Boha Otca a ako potom v čase a v priestore nadobudol ľudskú prirodzenosť cez splodenie zo Svätého Ducha v lone židovskej ženy menom Mária. Následne sa tieto dve prirodzenosti spojili v neopakovateľnej jednote, aby spolutvorili jednu bytosť Pána Ježiša Krista – bytosť v každom ohľade jedinečnú. 

Toto všetko nás bude zaujímať s konečným cieľom biblicky demonštrovať výlučnosť Pána Ježiša Krista vo veci spasenia hriešnikov. Inými slovami – za nijakých okolností nás nikto iný nemohol, nemôže a nebude môcť zachrániť, než ten jeden Spasiteľ, ktorý vlastní plnú božskú i plnú ľudskú prirodzenosť. V tohto Spasiteľa Ježiša Krista máme my ľudia veriť cieľom spasenia, pretože žiadna iná cesta k večnému životu neexistuje.