6. Boží dobrota (& lidská zkaženost) | 2014

Jedině Bůh je dobrý sám ze sebe, ze své vlastní podstaty. Jeho dobrota je hnací silou, skrze niž nám přináší každodenní milost a požehnání. Bůh sám je neomezeným, nekonečným zdrojem veškeré dobroty a všeho dobrého, co existuje. K Jeho dobrotě nelze nic přidat. Protože On sám je zdrojem dobroty, je také jejím měřítkem a je to On, kdo určuje, co je dobré a co je špatné. Cokoliv dobrého se nachází v Božím stvoření, má svůj původ ve Stvořiteli. Jeho dobrota není pasivní, ale je aktivní ve vztahu k celému stvoření.