Číslo 141

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. (Zj 21,2)


 

Omluva redakce 

V předchozím čísle Zápasu o duši jsme uveřejnili článek Štěpána Ruckého "Biblické pojetí člověka ...", v němž mimo jiné zmiňoval názor Pavla Javornického. V té souvislosti autor článku mylně uvedl, že Pavel Javornický nedávno zesnul. Tímto se za redakci Zápasu o duši omlouváme Pavlu Javornickému, že jsme vinou své nepozornosti publikovali tato slova a také se omlouváme všem čtenářům za to, že jsme tímto uvedli v omyl. Níže přikládáme také vyjádření Štěpána Ruckého:

Vážený bratře doktore,

v posledním čísle Zápasu o duši byl zveřejněn můj článek "Biblické pojetí člověka...", kde jsem udělal velké faux pas týkající se Vaší osoby. Cituji tam pár vět z Vaší knížky "Když se víra s vědou nehádá" a omylem jsem napsal u Vašeho jména, jako o "zesnulém". Zřejmě se mi to spletlo s informací o úmrtí Vaší manželky, kterou jsem před časem zaregistroval v nějakém křesťanském médiu. Tímto se Vám velmi omlouvám za zveřejnění této nepříjemné nepravdivé informace. Mrzí mě to o to více, že jsem kdysi jako předseda Sdružení křesťanských zdravotníků v Č.R. s Vaší zesnulou manželkou spolupracoval na vydání knížky od N. M de S Camerona věnovanou úctě k životu, kterou ona tehdy překládala. 

Mluvil jsem o tom už s odpovědným redaktorem Zápasu o duši bratrem Jaroslavem Kernalem a poprosil ho, aby tato nepravdivá informace byla ihned odstraněna z elektronické podoby článku. V dalším čísle Zápasu o duši pak vyjde oficiální omluva.

Ještě jednou se omlouvám a přeji Vám pevné zdraví a mnoho dalších let.

MUDr. Štěpán Rucki, CSc.

Za redakci časopisu 

Jaroslav Kernal