POVZBUZENÍ PRO RODIČE V NAŠÍ SEXUÁLNĚ ZMATENÉ KULTUŘE

TŘI RADY

Především si uvědomte, že děti jsou ovlivňovány, a to nejen ve třídách. Dochází k tomu i prostřednictvím YouTube, přichází to přes TikTok. Děje se to prostřednictvím sociálních médií. Takže si toho buďte vědomi. Je to úplně jiný svět než ten, který existoval před pěti nebo deseti lety, když moje vlastní děti ještě studovaly na vysoké škole. Svět se proměnil a jeho vliv na životy našich dětí je všudypřítomný, hluboký a silný. Opakuji, buďte si toho vědomi.

Za druhé udržujte s dětmi otevřenou komunikaci. Přerušením komunikace s dětmi nic nezískáte. Pokud s nimi nemluvíte vy, bude s nimi mluvit někdo jiný. Udržujte tedy komunikační kanál otevřený.

Za třetí si uvědomte, že o těchto věcech pravděpodobně přemýšlejí úplně a zcela jinak než vy. Za posledních 10–15 let došlo u mladých lidí k zásadní změně v chápání identity, sexuální politiky atd. Buďte si toho vědomi a buďte připraveni na to, že neuvažují stejně jako vy.

Také se nikdy nevzdávejte naděje. Když přemýšlím o výchově obecně, často se v mysli vracím ke druhému lotru na kříži. Pokud si vzpomínáte, je to ten, který činí pokání tak trochu na poslední chvíli. A je zcela zřejmé, že se docela vyzná v teologii. Ví, že Bůh je svatý. Ví o sobě, že je hříšník. Ví, že Ježíš toho dne umírá nezaslouženou smrtí. A co je ze všeho nejdůležitější, pronese onu úžasnou větu: „Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“

Uvědomuje si, že se Ježíš chystá slavnostně uvést své království tím, že projde smrtí, ne tím, že před smrtí unikne. Když jsem se setkával s rodiči, kteří se potýkali s tím, že jejich děti sešly z cesty, vždycky jsem jim ukazoval na druhého lotra a říkal jsem jim: „Kde se druhý lotr naučil tyhle věci? Je možné, že mu je Bůh rozsvítil v mozku, až když visel na kříži, ale to nám text neříká. A pokud nám text neříká, abychom hledali přízemnější důvody, pak si myslím, že jde o to, že ten mladík byl dobře vyučen, když byl malý. Jeho rodiče ho dobře učili. Učili ho Božímu slovu.“

Rodičům, jejichž děti mají problémy nebo jejichž děti sešly z cesty a možná hluboce vězí v nemorálním způsobu života, bych řekl: „Nezoufejte. Pokud jste dobře učili své dítě, Pán si stále může ve vhodnou chvíli použít to, co jste ho naučili, aby ho přivedl zpět. Takže nezoufejte.“

Tak bych to řekl. Udržujte otevřenou komunikaci, modlete se zaslíbení a nezoufejte.

Přeložila Julie Petrecká, se svolením Crossway z www.crossway.org