Povzbuzení z knihy Židům

Jestliže hlavním tématem a poselstvím knihy je „neodpadněte“, jaká další témata jsou pro vás zdrojem útěchy a povzbuzení?

 

Myslím, že hlavním bodem, který najdeme hned v Židům 1,3, je, že Ježíšova oběť mě jednou provždy očistila od hříchů. Proč tomu tak je?  Protože Ježíš je plně Bůh a plně člověk. Osoba, která přináší oběť, byla plně Bůh a plně člověk, a proto je tato oběť dostatečná, úplná a definitivní. Myslím, že to je pro mě a pro všechny křesťany velmi uklidňující, protože nemusíme a ani nesmíme jít nikam jinam, abychom získali odpuštění hříchů a očištěné svědomí. Myslím si tedy, že to je hlavní pastorační útěcha tohoto listu. 

 

Dalším poselstvím listu, které považuji za povzbudivé a užitečné – které ovšem některé lidi děsí –, jsou varovné pasáže. Existuje druh strachu, který je dobrý, který nás udržuje ve střehu, takže nepíšeme SMS za jízdy, ale dáváme pozor na cestu. Nejde o ochromující strach, je to moudrý druh strachu. A výzva, abychom neodpadli, je výzvou k důvěře Bohu. K důvěře Bohu, který poslal svého Syna, aby nás očistil od našich hříchů. Víra se ohlíží zpět ke Kristově oběti, ale víra se také těší na naplnění Božích zaslíbení. Za sebe a za všechny věřící bych se zeptal, zda zde na zemi někdy zažíváme nějakou frustraci. Jakýsi pocit odcizení, pocit vyhnanství, pocit neúplnosti, pocit, že se v našem životě neuskutečnilo vše, co Bůh slíbil? Odpověď listu Židům zní: „Ano, samozřejmě!“ Takové věci přichází. Jsme pocestní a jsme vyhnanci. Víra znamená, že kvůli tomu, co pro nás Bůh udělal v Ježíši Kristu v minulosti, mu důvěřujeme, že v budoucnosti naplní vše, co slíbil.

 

Úryvek z rozhovoru s Thomasem Schreinerem