10 věcí, které byste měli vědět o sexu

1. SEX JE DOBRÝ A STVOŘIL HO BŮH

Bůh se ve své velké moudrosti pro svou slávu a naše dobro rozhodl umístit nás do světa, kde je sex významnou součástí lidské zkušenosti. Otázka sexu je důležitá a nevyhnutelná, protože tak se Bůh ve své moudrosti a lásce rozhodl.

Protože sex je výtvorem Boží ruky a spadá pod kontrolu jeho svrchovanosti, měli bychom k němu přistupovat s úctou a bázní, nikoli s rozpaky a ostychem. Sex pochází od něj, patří mu a skrze něj nadále existuje – jemu budiž sláva.

2. SEX MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÝ

Je smutné, že v dnešní kultuře funguje sex – krásný Boží výtvor – jako duchovní rozpouštědlo, které rozežírá samotnou strukturu lidského společenství. Má zvrácenou moc ovládnout vaše srdce, a tím určovat směr vašeho života. Snaží se vás přesvědčit, že máte vše pod kontrolou, a zároveň se stává pánem, který vás postupně poutá pod svou kontrolu. Nabízí vám vnitřní pocit pohody, a přitom v žádném případě nemá schopnost uspokojit vaše srdce.

Svádí vás vyhlídkou na potěšení, jež přináší spokojenost, ale zanechává vás prázdné a dychtící po dalším zážitku. Sex nabízí možnost, že budete konečně spokojeni, ale místo toho ve vás vyvolává závist vůči tomu, kdo ho má víc a kdo ho má lepší. Podstrkuje vám lež, že fyzické potěšení je cestou k duchovnímu pokoji. Sex je dílem Stvořitelových rukou, ale má tendenci slibovat vám to, co může splnit jen Stvořitel. Je krásný sám o sobě, ale vlivem pádu se stal pokřiveným a nebezpečným.

3. UTRPENÍ OVLIVNÍ VAŠI SEXUALITU

Pokud je utrpení zkušeností každého člověka, pak byste měli očekávat, že utrpení ovlivní vaši sexualitu. Budete trpět skutečností, že právě tady a teď sex nefunguje tak, jak Bůh zamýšlel. Budete čelit novým definicím, pokřivením a zneužití sexu. Budete trpět pokušením přenést svůj sexuální život mimo jasné Boží hranice.

Budete trpět, až vás zaslepí sexuální pokušení v obchodním centru, na počítači, při sledování Netflixu nebo bohužel i při vyhledávání na Googlu v telefonu. Budete trpět tím, že ženy na veřejnosti odhalují svá těla nebo že muži jednají se ženami, jako by byly jen fyzickými hračkami pro jejich potěšení. Budete snášet útrapy, jak se budete snažit chránit své děti před všemi sexuálními nebezpečími tam venku, zatímco se budete namáhat, abyste své vlastní srdce udrželi čisté.

Protože víte o všech svůdných pokušeních, budete trpět nedůvěrou vůči těm, které milujete. Někteří z nás zakusí sexuální zneužívání a jiní vyčerpání pramenící ze snahy udržet si čisté srdce. Budete trpět nepochopením a výsměchem, když se budete snažit zachovat Boží hranice v kultuře, která se vysmívá myšlence na to, že by měl mít sex nějaké hranice. Pavel předpokládá, že budeme trpět, a pokud má pravdu (a on ji má), bude se utrpení týkat i naší sexuality.

4. SEX NEMŮŽE USPOKOJIT VAŠE SRDCE

Sex je mocně příjemný, ale nemůže uspokojit vaše srdce. Dotek druhého člověka stimuluje vaše tělo a srdce, ale nikdy vás nenaplní. Sex vás mocným a dramatickým způsobem spojuje s druhou osobou, ale ani náhodou nemá schopnost udělat z vás lepšího člověka.

Ať už to víme, nebo ne, každá lidská bytost tráví svůj život hledáním zachránce. Všechny nás pohání hledání identity, vnitřního klidu a nějakého smyslu a cíle. A všichni je někde hledáme. Tady je dělící čára: hledat ve stvoření to, co vám může dát pouze Stvořitel, vede vždy k závislosti. Věc, o které jste doufali, že vám bude sloužit, vás vtáhne do svých služeb. To, co vypadalo jako svoboda, se nakonec stane otroctvím. Problém není v oné věci, ale v tom, co jste od ní požadovali.

5. BŮH JE STŘEDOBODEM VAŠEHO SEXUÁLNÍHO SVĚTA

Náš problém se sexem nezačíná chtíčem, špatnou volbou nebo nevhodným sexuálním chováním. Náš problém se sexem začíná, když zapomeneme, že Bůh musí být středem této části našeho života, stejně jako musí být středem každé jiné. Když nemáte v sexu větší motivaci než své vlastní uspokojení, už máte potíže se sexem, třebaže o tom ještě ani nevíte. Jakým způsobem máte tendenci stavět sebe sama do středu své sexuality?

Ať už si to uvědomujete, nebo ne, v epicentru vašeho sexuálního světa existuje Bůh s úžasnou mocí, slávou a milostí. Chcete­‑li dát sexu to správné místo ve svém srdci a v životě, začněte vždy tím, že uznáte, že středobodem je Bůh.

6. SEX JE HLUBOCE DUCHOVNÍ

Sex není ne­‑náboženská záležitost. Sex je hluboce duchovní. Váš vztah k vlastní sexualitě a sexualitě druhých vždy odhaluje vaše srdce. Váš sexuální život je vždy vyjádřením toho, co skutečně uctíváte. Sex je hluboce náboženský. V sexu se buď vědomě podřizujete Bohu, nebo se stavíte do role Boha. Jinými slovy, sex nikdy není jen horizontální záležitostí. Sex vás vždy spojuje s Bohem, který stvořil vaše tělo, dal vám oči, abyste viděli, a srdce, které touží, a říká vám, jak máte spravovat tento aspekt své osobnosti.

7. SEXUÁLNÍ HŘÍCH ZAČÍNÁ VE VAŠEM SRDCI

Sem nás vedou Kristova slova – náš boj se sexuálním hříchem není především bojem s prostředím, ve kterém žijeme, nebo s lidmi kolem nás. Náš zápas se sexuálním hříchem odhaluje temný a nuzný stav našeho vlastního srdce. Naším největším problémem jsme my sami.

Pokud jde o sexuální hřích, největší sexuální nebezpečí pro každého člověka všude na světě žije v jeho nitru, nikoli vně. Izolace, změna místa a vztahu a kontrola chování nikdy nefungují, protože se nezaměřují na místo, kde se problém vyskytuje – na srdce.

8. ROZKOŠ JE OSLAVOU BOHA

Božím stvořitelským záměrem bylo, aby mu stvořené rozkoše přinášely slávu. Každá příjemná věc byla dokonale stvořena a navržena tak, aby odrážela a ukazovala na větší slávu toho, kdo ji stvořil. Tyto věci byly stvořeny tak, aby vyvolávaly potěšení, ale také s hluboce duchovním záměrem.

Měly vám ho připomínat. Měly vás ohromit nejen svou existencí, ale i moudrostí, mocí a slávou toho, kdo je stvořil. Byly dány na zem, aby se staly jedním z Božích prostředků, jak upoutat vaši pozornost a zaujmout vaše srdce. Potěšení ze sexu mi má připomínat slávu mého důvěrného spojení s Kristem, které mohla vyvolat pouze milost.

9. POTĚŠENÍ ZE SEXU NIKDY NENAHRADÍ BOŽÍ MILOST

Je správné oslavovat Boží dobrotu, že vám dal příjemné potěšení, které si můžete užívat, a nikdy byste se neměli cítit provinile, když si je užíváte, pokud to děláte v jeho mezích a k jeho slávě. Je úžasné radovat se z chutného jídla, ohromující krásy výtvarného díla, sladké intimity sexu nebo zvučného dramatu dobře napsané hudební skladby. Ale když už se radujete z potěšení, nezapomeňte oslavovat milost.

Boží milost má moc ochránit vás před tím, abyste od rozkoše žádali to, co byste žádat neměli. Boží milost vám dává moc říct ne svůdnému volání rozkoše, když je životně důležité ono ne říct. Boží milost vám nabízí odpuštění, když se vám ani v jednom případě nepodaří odolat. A Boží milost vás uvádí do přítomnosti toho, jenž jediný vám může dát trvalé uspokojení a radost, které vaše srdce hledá. Takže zatímco se radujete z fyzických potěšení stvořeného světa, najděte si čas na oslavu věčných potěšení plynoucích z vykoupení.

10. SEX NÁS MÁ NASMĚROVAT K SAMOTNÉMU BOHU

Protože Bůh stvořil vás i sex, není možné správně chápat sex a náležitě se ho účastnit, pokud Boha a jeho existenci prakticky ignorujete. Prostřednictvím stvoření jste jeho a jeho je i váš sexuální život.

Sex, který uznává Boží existenci, se stává krásným, intimním a vztahovým aktem uctívání, kterým měl vždy být. Uprostřed všech fyzických požitků nezapomíná na Boha. Pamatuje na to, že vše, co se sexem ožívá a co z něj plyne, patří Bohu. Spočívá v jeho kontrole a oslavuje jeho péči uprostřed nejintimnějšího lidského spojení.

Přeložila Julie Petrecká, se svolením Crossway z www.crossway.org